15 دی 1389 @ 03:26 ب.ظ

من و این همه خوشبختی ...

کلی کار دارم و باید برم ، بیارم ، برم ، بشینم ، برم ، ببرم ، بشینم ، بریم ، بخریم ، بیام ، برم ،بخرم ، ( به علت صرف ناپسند فعل حذف می شود ) ، بشورم ، ( این هم حذف میشود به همان دلیل ) و اگه دختر خوبی باشم ساعت دو بتونم بخوابم !!!

+آه خدای من لیلیتا !!!

+دیشب که چه عرض کنم ، دینصفه شب ،این ففرها قهوه تعارف کردند و ما هم دست رد به سینه شان نزدیم ...نشون به اون نشون که تا هفت صبح یک پلکم نزدم و خیالم که راحت شد خورشید سرجاشه خوابیدم تا سر صبحی ساعت یازده !!!

+برم که اول از همه دخترک رو باید برم کلاس دینگ دنگ دونگ                                                                                                        

ارسال نظر خصوصی