4 بهمن 1389 @ 03:57 ب.ظ

بگذریم ...

باجناق می خواهید ، باجناق های همسر ما ...

بععععععله ، امسال جشن کوچک تولد را منزل مامان جان بنده سپری کردیم ، اونهم با دوتا کیکی که این دو باجناق گرام ابتیاع فرموده بودند .

زحمت شام هم با مامان جان بود و عموما بنده نقش هویج رو داشتم امسال ... یعنی فقط خوردم و رقصیدم !!!

 + بگذریم که به دلیل نقص فنی و اجرایی  ، و با چند درجه تخفیف شمع 4 سالگی  فوت شد و از بیست و خورده ای سال فاکتور گرفتیم !!!

+ بگذریم که دوربین رو سپردیم دست خواهرزاده محترم و شب دیدیم که ایشون زحمت کشیدن و گردن به پایین رقاص ها رو تو تموم فیلم ثبت کردن (بچه ام وسعش همین قدر بوده دیگه !!! )

+ بگذریم که یه صحنه هایی رو خانوم فیلم بردار  تنظیم کردن و خودشون اومدن تو محل تنظیم شده و جلوی دوربین قر دادن  و احتمالن به ریش ما هم که داشتیم اون وسط خودمون رو هلاک می کردیم خندیدن !!!

+بگذریم که یواشکی رفته بودیم رو هوا  ...

+ بگذریم که بعضی ها بدجوری فاز گرفته بودند ...

+ بگذریم که هزینه در نظر گرفته شده برا ی کادوی تولد در نهایت سخاوت از طرف مرد تقدیم شد به ماشین بنده (یه ضبط ساده و کوچول موچول )                                                                                                        

ارسال نظر خصوصی