5 اسفند 1389 @ 12:17 ب.ظ

زن در ... تمام دوران

 (( در خیابانهای تهران ، از زنان به هنگام تردد خواسته می شد تا در مسیری غیر از  مسیر مردان عبور کنند .

گاهی فریاد آمرانه ماموران نظمیه به گوش می رسید که : باجی {خواهر } روت رو بگیر  ویا ضعیفه تند را ه برو

و براساس این بینش که : هر فتنه که در عالم برپا شده ، شیطنت نسوان در آن دخیل بود ، سعی می شد از سوار شدن زن و مرد در یک درشکه ، حتی اگر زن و شوهر یا خواهر و برادر باشند ، جلوگیری شود . حتی بعدها ، هنگامی که وسیله نقلیه واگن با اسب در ایران به کار افتاد ، باز محل نشستن مردان و زنان در آن جدا بود . ))

از کتاب زن در دوره قاجار نوشته بشری دلریش                     


                                                                                                        

ارسال نظر خصوصی