30 تیر 1390 @ 01:07 ق.ظ

عمر دوباره ی منی ...

وقتی گوشی زنگ خورد و ازم خواستی صدای یکی از رفقا رو گوش بدم که محشر می زد و می خوند ، کلی کیف کردم و بعدش گلایه ... گلایه که چرا هر شعری که  برای مریم ها بود رو خوند ، اینا که به من ربط نداشت

چند ثانیه نگذشته بود که دوباره زنگ زدی دو تا آهنگ سفارشی برای من خونده شد ، دومی " سوغاتی " هایده بود و ...

منم که حســــــــــــــــــاس ، تموم آهنگ با هق هق خودم قاطی شد و در جواب حرفات گفتم : لعنتی

(خودتم می دونی که این لعنتی به هزار تا دوست دارم می ارزه !!! )

مرسی ، مرسی از این همه حس خوب 

مرسی از آهنگی که هفت سال به عشق تو زمزمه می کردم و ... میکنم


+اعتراف نوشت : همیشه دلم  میخواست اسمم مریم بود !!! اما نبود ...

امشب هم یاد غم و غصه ام افتادم که چرا اسمم رو مریم نذاشتن ... همیشه مریم ها رو بی دلیل دوست داشتم ...(کلیوم  هم سه تا مریم می شناسم در تمام زندگیم به انضمام مریم ترین )


                                                          

ارسال نظر خصوصی