14 مهر 1390 @ 02:12 ب.ظ

خانباده ی تربچه !!!

  

+ یعنی من مرده ی ساعت روی دست و فوکول لطفی و کراواتشم 

+به زلفای افشون و دو تا مژه ی بنده و پاپیون روی کله بنده و پاشنه های کفش هم توجه کنید اساسی 

+و ایضا مژه ها و پاپیون تربچه بانو رو از دست ندهید 

+اون موجود بی چاره فسقلی سمت چپ تربچه هم آقای فروشنده اس که ما از مغازشون تشریف اوردیم بیرون و داریم میریم سمت راست تصویر سوار ماشین شیم  (احتمالن به خاطر رعایت پرسپکتیو بوده که فروشنده انقدر کوچیک مجسم شده )

+قربونش برم الهی


                                               

ارسال نظر خصوصی