12 بهمن 1391 @ 01:30 ق.ظ

...

مجــــازی هستیم...
امــــا...دلمــ ــــان مجازی نــــیست میشکند...

ارسال نظر خصوصی