19 مهر 1390 @ 12:14 ق.ظ

شاید یک توضیح ...

به عقیده‌ی سکوت

کوتاه‌ترین جمله‌ها هم وراجی‌اند !!!

                                                                 منبع ناشناس


                                                   

ارسال نظر خصوصی